Wiedza branżowa


PN EN 12350-5 Drukuj Email
Polskie Normy - Cement i Beton

polska_norma_pn_en

PN EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Częśc 5 : Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego.

Status Normy : aktualna - uznaniowa


W normie określono metodę oznaczania rozpływu mieszanki betonowej. Metody tej nie stosuje się w przypadku pianobetonów lub betonów jamistych, ani betonów z kruszywem o maksymalnym wymiarze ziarn przekraczającym 63 mm. W badaniu określa się konsystencję mieszanki betonowej przez pomiar jej rozpływu na płaskiej płycie poddawanej wstrząsom.

 

Przyrządy do badań:

Stół do badania rozpływu masy betonowej(stół rozpływowy) Nr kat. AT 294

Forma do kształtowania próbki

Drążek do zagęszczania

Przymiar liniowy

Pojemnik d mieszania mieszanki

Szufla o prostokątnym zakończeniu

Łopatka o szerokości około 100 mm

Sekundomierz

 

Normy powiązane:

PN EN 12350-1

 

Copyright by: EMEL 2009-2020 / Designed by: TORN Studio Grafiki