Wiedza branżowa


BN-77/8931-12 Drukuj Email
Polskie Normy - Grunty

polska_norma_bnBN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

 

 

 

Przedmiotem normy są metody oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu. Normę stosuje się przy określaniu zagęszczenia: a) gruntów naturalnych zwłaszcza drogowych, kolejowych i lotniskowych; b) gruntów stabilizowanych mechanicznie, spoiwami lub lepiszczami zwłaszcza w warstwach nośnych nawierzchni. Metody badań są uzależnione od sposobu oznaczania gęstości objętościowej badanego gruntu. Badania należy wykonywać jedną z wymienionych metod: a) przy użyciu objętościomierza piaskowego; przy użyciu objętościomierza wodnego – metoda zalecana; c) przy użyciu wciskanego cylindra lub pierścienia. Objętościomierz

piaskowy i wodny stosuje się do wszystkich gruntów o uziarnieniu d90 ≤ 20 mm , a cylinder (pierścień) wciskany – do gruntów drobnoziarnistych ( d90 ≤ 2 mm ), gdzie d90

oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90 % ziarn. Objętościomierza wodnego nie zaleca się stosować do gruntów ściśliwych.

 

Aparatura do badań:

Objętościomierz piaskowy (metoda piasku kalibrowanego) Nr kat. T 615/E (28 str. W katalogu TECNOTEST)

 

Objętościomierz wodny 1596 ml ( metoda wodna ) Nr kat. T 616 (str. 30 w katalogu TECNOTEST)

 

Normy powiązane:

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

 

 

 

 

Copyright by: EMEL 2009-2013 / Designed by: TORN Studio Grafiki